XUÂN HÀ NỘI

Jul 15 2018 11:45:53

Tôi nhớ một chiều đã thật xa

Nắng bẽ bàng vơi cuối chân trời

Thênh thang dạo bước ba sáu phố

Rạo rực lòng tôi ấm tình đời.

 

Tôi nhớ một chiều xuân ghé chơi

Phố đón nàng xuân trẻ đẹp lạ

Vạt gió thoảng qua mềm nền nã

Trộm đưa hương cốm quyện hồn thơ.

 

Tôi nhớ một chiều xưa rất xưa

Hùng thiêng quốc sử vẫn rành rành

Cũng độ xuân nào trăm năm trước

Người hùng áo vải đuổi giặc Thanh.

 

Tôi thấy một chiều buồn như tranh

Đài Nghiên Tháp Bút vẽ Gươm Hồ,

Ông đồ ngồi đó - "muôn năm cũ"...

Cạnh hàng lịch mới chẳng cần tô...

 

Tôi nhớ một thời phố bâng quơ

Gặp cô yếm đỏ phố Hàng Đào

Tóc thề bẽn lẽn se hương bắc

Mời chào giọng thắm ngọt như tiên!

 

- Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 18- tháng 03/2017 -