THƠ CHO EM

Jul 15 2018 11:44:27

Em về trong nắng

Tóc đổ ánh vàng

Dáng tha thướt lạ

Mềm hơn mây ngoan,

 

Thổn thức vòm cây

Tiếng ve điệu nhạc

Nhìn em đắm say,

Gió bừng khẽ hát

Đưa thoi nhành lá

Cài lên tóc xanh

Nhen hương nền nã

Lan thơm muôn cành…

 

- Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 22, tháng 12/2017 -