Mèo Con ngủ... xuân

Jul 18 2018 15:28:46

Tặng K.

g

Trước sân, xuân đã dậy thì

Mèo Con vẫn ngủ li bì bên hiên,

Mặc cho đôi én se duyên

Mai vàng say cánh vành khuyên xiêu cành,

Nhân gian gửi gắm lòng thành

Lên chùa xin chút phước lành đầu năm,

Cụ già đón cháu về thăm

Hàn huyên chiến tích xa xăm thuở nào

Trẻ cười má thắm môi đào

Thơm như lời chúc đổi bao lì xì.

g

Xuân tươi đã trĩu xanh rì

Cớ sao Mèo vẫn li bì ngoài hiên?

 

                                               - Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, số Xuân 2018 -