Jul 21 2018 11:44:01

                                                                               Tặng K.

Nhắm mắt dài hơi thở

Mơ một giấc lạ lùng

Bật dậy trong khô róc

Khát một thời mông lung...

 

Bước trần qua ngày cũ

Với bóng rũ cà nhom

Bàn tay ai trăng trắng

Xô tôi ngã dặm trường.

 

Mưa rơi buồn hoang hoải

Xối rách một trời thu,

Người theo mây xa ngái

Tôi chìm cơn mộng du.

 

Mù khơi kia thấp thoáng

Tôi thấy đôi-người-dưng

Tại giọt mưa không ngớt

Cái buông tay ướt nhèm.


Tôi giật mình day dứt

Vọng mắt nhìn mông mênh

Chuyện xưa còn phảng phất

Trong nụ cười chênh vênh.

- L.P.H.A. -

- Tập san Áo trắng số 05/2018, tr.75- Nhà xuất bản Trẻ -